Du bruker vel digital styreportal?

Med digital styreportal kan du lettere håndtere risikoen for bøter, erstatningssøksmål og dårlig omdømme når ting går galt. Men har du tenkt på hvor viktig det er å ha ting i orden også når ting går bra?

Med et krevende GDPR-regelverk, stadig flere datainnbrudd og søksmål mot styremedlemmer aksjeselskaper, er det mange forhold styret må håndtere godt. Men selv om kravene blir stadig mer omfattende, er styrearbeidet likevel langt nede på prioriteringslisten i mange tidligfaseselskaper. Ofte er det ikke engang på gründerens radar.

Det kan vise seg å bli kostbart – både for styret og for gründerne.

I min hverdag har jeg tett kontakt med med mange gründere. Felles for de fleste er at de har god kontroll på forretningsidéen og hvordan de skal utvikle produktet eller tjenesten – men ofte er det også det eneste. 

Det finnes flere digitale styreportaler norske bedrifter kan bruke til å kvalitetssikre arbeidet. Med en slik portal kan du gjøre styrearbeidet både raskere og tryggere, og samtidig sikre at ting håndteres i henhold til regelverket. Vet du for eksempel hva personopplysninger er og hvordan kravene til kryptering, utsendelse og oppbevaring for slike data er? Og hva med aksjelovens krav til hva styret skal håndteres? Dette er ting alle er pålagt å oppfylle, men mange neppe gjør godt nok. Det er mange eksempler på at det kan bli kostbart for styremedlemmene å ikke ha tilfredsstillende kontroll.

Også oppsiden begrenses

Opp gjennom årene har jeg også deltatt i noen due diligence-prosesser og sett hvor viktig det er å ha ting i orden i slike sammenhenger. Ikke sjelden man ser at selskaper som har lyktes godt med et produkt eller en tjeneste, stryker på selskapsgjennomgangen.

Her er noen eksempler på ting du lett kan oppleve hvis tingene ikke er i orden:

☑️ En mulig strategisk samarbeidspartner sier nei til å gå inn i selskapet, fordi det gir for stor økonomisk eller omdømmemessig risiko.

☑️ Verdipapirforetakene ikke vil tilrettelegge for kapitalinnhenting til selskapet; dette er relevant både hos klassiske verdipapirforetak/meglerhus og innenfor aksjebasert folkefinansiering.

☑️ Du får ikke notert aksjene på Euronext Growth eller Oslo Børs fordi de ikke anses egnet for notering.

Risikoen for erstatningskrav og andre utfordringer når ting går galt er det mye fokus på. At manglende overholdelse av regelverket også kan begrense eller fjerne oppsiden for selskaper som lykkes, er også noe alle som starter selskap bør har sterk fokus på.

For ordens skyld vil jeg gjøre oppmerksom på at jeg er medeier i Orgbrain AS og fornøyd bruker av deres styreportal.

#styre #styreportal #styreansvar #gründer #startups