Bøter som ikke svir

1 time før Oslo Børs åpnet 7. desember i fjor, varslet DNB at selskapet risikerer å bli ilagt et overtredelsesgebyr på 400 millioner kroner. Aksjemarkedet brød seg imidlertid ikke nevneverdig om meldingen og aksjen endte dagen med et kursfall på 0,4%. Det er marginalt mer enn hovedindeksen, som falt 0,26%.

At markedet ikke sendte aksjen mer ned, er egentlig ikke så merkelig. Tross alt er 400 millioner kroner mindre enn det DNB-konsernet tjente i løpet av én uke i fjor og kun ca 0,7% av omsetningen. Det kan neppe virke spesielt avskrekkende.

Utfordringer

Mangelfull antihvitvasking – eller Anti Money Laundering (AML) som det heter på fagspråket – skaper utfordringer i mange sammenhenger. Jeg har tidligere skrevet om at så lite som 1% av hvitvaskingen i verden blir avdekket og at bankene med dagens regelverk faktisk må påvise saklig grunn for å kunne nekte å etablere kundeforhold eller å ta imot innbetalinger. Hensynet til kundene veier tyngre for politikerne enn ønsket om å bli kvitt hvitvaskingen.

Hvitvasking av penger kan være en stor trussel. Ikke bare med hensyn til terrorfinansiering, men også for stabiliteten i finansmarkedet. På denne fagbloggen fra Norges Bank kan du lese om hvordan mangelfullt antihvitvaskingsarbeid kan svekke tilliten til finansnæringen og føre til systemiske problemer i bank- og finansbransjen.

For å stimulere til et tilfredsstillende antihvitvaskingsarbeid har myndighetene gitt finanstilsynene rett til å ilegge bankene bøter, eller “administrative overtredelsesgebyrer” som det også kalles. I spesielle tilfeller kan styremedlemmer og ansatte også bli holdt personlig ansvarlig for økonomisk tap og bli straffedømt.

Trusler om strenge reaksjoner skal bankene tvinge bankene til å overholde reglene.

Så stor kan boten bli

Finanstilsynet har anledning til å gi bankene bøter på inntil 10% av omsetningen. For DNBs del ville det ha utgjort mer enn 5 milliarder kroner – det er et beløp som nok ville ha svidd. Den maksimale bot DNB ifølge børsmeldingen risikerer i denne saken utgjør imidlertid kun ca 7% av det beløp banken maksimalt kan ilegges. Eller 0,7% av omsetningen.

For å sette det i et perspektiv: Den som blir tatt for å kjøre bil med en promille på 0,2-0,5% får normalt en bot på 1,5 månedslønn. Det er selvsagt ikke direkte sammenlignbart, men man kan likevel spørre hvorfor DNB i en sak som dette ikke risikerer mer enn en knapp ukes overskudd i bot eller 0,7% av omsetningen. Uten å kjenne innholdet i saken er det selvsagt ikke mulig å vurdere om beløpet er korrekt i forhold til regelverket, men det bør være klart for de fleste at beløpet i seg selv ikke virker særlig avskrekkende.

Og det er vel nettopp hensikten med bøter.

#AML #hvitvasking #bank #finans