Megatrender innenfor sparing

Digitalisering og økt bevissthet om sparing endrer styrkeforholdet blant meglerhusene. De siste to månedene har Nordnet vært landets største meglerhus – både i antall transaksjoner og i volum. Det er første gang nettmegleren topper listen to måneder på rad.

Meglerstatistikken for Oslo Børs ser slik ut for november:

Oversikten viser flere interessante ting:

  • Nordnet hadde i november større markedsandel enn Pareto, ABG Sundal Collier, Sparebank 1, Arctic og nettmeglerkonkurrenten Sbanken – tilsammen. 
  • DNB er nest største meglerhus målt i volum. DNB Markets tilbyr aksjehandel både online og gjennom fysiske meglere, en del av konsernets bankkunder velger nok mer eller mindre automatisk DNB også når de skal handle aksjer eller fond.
  • Det algoritmebaserte finansteknologiselskapet XTX Markets er nest størst målt i antall transaksjoner. Selskapet samarbeider med institusjonelle kunder, motparter og handelssteder.

Megatrender

Det er flere megatrender bak suksessen til den ledende aktøren innen online aksjehandel.

  • Digitalisering er én åpenbar årsak. Folk blir vant til å arbeide mer digitalt, noe som bidrar til å senke terskelen for å gjøre handlene selv. I tillegg bidrar det økte fokuset på algoritmebasert handel til volum hos meglere med plattformer som egner seg for slik handel. Nordnet er blant de aktørene som har satset på dette gjennom blant annet Nordnet Auto Trader hvor kundene kan la algoritmer handle på kjente tekniske formasjoner og egenutviklede strategier.
  • Økt fokus på sparing er en annen viktig grunn. Stadig flere velger å spare selv til pensjonsalderen i stedet for å basere seg kun på pensjonsutbetalinger, og da er aksjer og fond populære valg. Her scorer Nordnet høyt med bredt produktspekter og brukervennlig plattform; det bidrar til mange nye kunder og økt volum hos eksisterende kunder.
  • Regelverket bidrar også til at stadig mer av handelen gjøres via nettmeglere. Jeg har tidligere skrevet om hvordan MiFID II-regelverket har gjort det kommersielt ulønnsomt for klassiske meglerhus å gi investeringsråd angående enkeltaksjer. Som følge av det overlates stadig flere kunder til selvbetjente digitale løsninger.

Hvordan blir fremtiden?

Fokuset på egen sparing kommer neppe til å bli mindre etterhvert som vi nærmer oss slutten på oljealderen og flere tenker at pensjonsutbetalingene ikke vil være store nok. Det vil være positivt for alle som tilbyr handel i aksjer og fond.

Jeg greier heller ikke å se annet enn at digitaliseringstrenden vil fortsette, noe som nok vil være en fordel for de rent digitale meglerhusene. De bankeide meglerhusene har så langt hverken vært like raske eller dyktige som f.eks. Nordnet til å utvikle sitt digitale tilbud, og ting tar gjerne tid i bankeide systemer. Mitt tips er derfor at Nordnet greier å beholde posisjonen som det største meglerhuset på Oslo Børs.

#sparing #investor #investeringer #aksjer #aksjefond #fond #pensjon