Hva har korona og crowdfunding til felles?

12. mars ble Norge stengt ned på grunn av korona-pandemien. Statsminister Erna Solberg offentliggjorde de mest inngripende tiltak i fredstid og stengte ned store deler av samfunnet. Hvordan har crowdfundingselskapene greid seg i denne perioden – og hva er likheten mellom korona og crowdfunding?

La meg starte med å se på hvordan interessen for de ulike typene crowdfunding har vært siden 12. mars.

Donasjonsbasert crowdfunding har fått en solid opptur ved at veldig mange personer har villet bidra til å redde lokale bedrifter som ble tvunget til å stenge. For disse plattformene har korona gitt en solid boost. 

De lånebaserte plattformene har åpenbart lidd under det faktum at yieldet på børsnoterte obligasjoner steg og at det en periode var vanskelig sette riktig pris på lån. Det hører også med til historien at alle de tre selskapene som driver lånebasert crowdfunding i Norge en periode valgte å ikke legge ut nye case – dermed vet man faktisk lite om hvordan investorenes interesse for crowdfundinglån var de første 1,5-2 månedene etter at Norge ble stengt ned.

De egenkapitalbaserte plattformene valgte derimot å drive “business as usual” stort sett hele perioden. Volumene ble muligens noe lavere enn man kunne ha forventet i en ordinær situasjon, men selskaper med en god forretningsidé og tilstrekkelig forståelse for hva det innebærer å hente egenkapital gjennom en crowdfundingkampanje lyktes godt. For mange investorer har det nok vært mer fristende å kjøpe aksjer enn å gi lån i denne perioden; egenkapitalinvestorer er typisk mer risikovillige og har lengre tidshorisont.

Hva skjer i tiden fremover?

Etter alle solemerker blir korona kun en liten hump i veien for crowdfundingselskapene i Norge. Nedgangen i norsk økonomi blir neppe så stor at det blir full stopp i investeringene, og bankene vil som vanlig etter en krisesituasjon ha hendene fulle med å betjene eksisterende kunder. I tillegg skal de nå forvalte krisepakkeløsninger for staten og dessuten ta høyde for strengere kapitaldekningskrav og bufferkrav neste år. Det blir dermed ikke lettere å få finansiering for en del bedrifter og prosjekter. Etterspørselen etter kapital via crowdfundingplattformene kommer derfor til å øke.

Med historisk lave renter fremstår banksparing ikke som noe annet enn et sted å oppbevare penger – jakten på avkastning må skje andre steder enn på bankkonto. Her tror jeg investeringer gjennom både lånebaserte og egenkapitalbaserte crowfundingplattformer vil fremstå som attraktivt. Crowdfunding fikk sitt gjennombrudd i Norge i 2019 og det vil ikke være overraskende om 1 million nordmenn har investert i crowdfunding i løpet av 2020 eller 2021.

Crowdfunding har definitivt kommet for å bli også i Norge – både som en attraktiv investeringsmulighet for de som har overskuddskapital, og som en finansieringskilde for bedrifter/prosjekter som ikke passer inn i bankenes kredittmodeller.

Syretesten kommer nå

Samtidig er konkursrisikoen og arbeidsledigheten betydelig høyere enn på mange år. Tiden fremover vil derfor bli selve syretesten spesielt for de lånebaserte plattformene. Sjelden har vel Warren Buffets utsagn om at “det er når tidevannet går ut at man ser hvem som svømmer naken” passet bedre. Denne usikkerheten kan selvsagt redusere risikoviljen; likevel er det jo slik at penger tross alt må plasseres et sted. En redusert risikovilje vil dessuten måtte forventes å ramme de fleste aktivaklasser, og spørsmålet blir hvordan crowdfunding kommer ut sammenlignet med andre typer investeringer. Slik sett er det heldig for bransjen at pandemien ikke kom før crowdfunding hadde fått sitt gjennombrudd i Norge og allerede oppnådd høy tillit hos mange investorer.

Hva er likheten?

Pandemien har vist at vi i Norge står sammen om å løse utfordringer, noe som har vært avgjørende for å holde spredningen på et lavt nivå. Crowdfunding er også en form for fellesskap; en følelse av at “dette fikser vi sammen”. Det er naturligvis aller mest fremtredende i den donasjonsbaserte varianten, men også lånebasert og egenkapitalbasert crowdfunding har betydelige innslag av dette. Trenden om at investeringer skal være mer enn ren jakt på avkastning kommer derfor til å slå positivt ut for crowdfundingplattformene.

#crowdfunding #crowdlending #folkefinansiering #korona #lån #aksjer